L’ORÉAL FOR THE FUTURE

10 mln. eurų investuota į aplinkosaugos projektus, remiančius moteris

Kadangi moterys ir mergaitės yra pagrindinės klimato kaitos aukos, mes investavome 10 mln. eurų į aplinkosaugos projektus, siekdami sumažinti išmetamo Co2 kiekį ir paremti moteris ir mergaites įvairiuose pasaulio regionuose.

Miškų apsauga Jakunda, Brazilija

Amazonės atogrąžų miškų apsauga ir parama vietos gyventojams

Brazilijoje padedame apsaugoti 95 000 hektarų vietinių miškų, siekiant biologinės įvairovės išsaugojimo ir tvaraus gamtos išteklių naudojimo. Be šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo mažinimo ir vietos bendruomenių gyvenimo kokybės gerinimo, dirbame kurdami naujas karjeros galimybes jaunimui ir moterims, naudodamiesi įvairiomis mokymo programomis. Mūsų tikslas yra padėti moterims gauti padorų darbą ir eiti vadovaujamas pareigas.

{ "@context": "https://schema.org/", "@type": "WebPage", "speakable": { "@type": "SpeakableSpecification", "cssSelector": ["speakable-content"] }, "url": "https://www.loreal-paris.lt/investment-program" }
ForestV2

Apželdinimas mišku Liugui, Kinija

Socialinė medžių sodinimo iniciatyva, siekiant dykvietę paversti vešliu mišku

Pietų Kinijos karstiniams dariniams, žinomiems dėl nuostabių kraštovaizdžių ir turtingos biologinės įvairovės, gresia dykumėjimas, iš dalies dėl miškų naikinimo. Šiuo projektu, kuris įgyvendinamas kartu su vietos bendruomenėmis, siekiama ten pasodinti natūraliai augančias medžių rūšis, kurios absorbuos anglies dioksidą iš atmosferos, ir skatinti darnų vystymąsi. Vietos gyventojai, ypač moterys, gauna darbą ir galimybę dalyvauti mokymuose. Moterys sudaro 65% visą darbo dieną dirbančių darbuotojų.

{ "@context": "https://schema.org/", "@type": "WebPage", "speakable": { "@type": "SpeakableSpecification", "cssSelector": ["speakable-content"] }, "url": "https://www.loreal-paris.lt/investment-program" }
Ingredients

Naujos kartos žemės ūkis, Belgija ir Prancūzija

Sveikas dirvožemis, turtinga biologinė įvairovė, pelningi ūkiai

Ūkininkams ir agronomams užmezgant novatoriškus partnerystės ryšius, šis projektas, kuriame dalyvauja daugiau nei 1600 ūkininkų, padeda pakeisti ūkininkavimo praktiką Prancūzijoje ir Belgijoje. Naujos auginimo technologijos padės gaminti maistingą maistą, išsaugoti oro kokybę ir biologinę įvairovę, didinant ūkio pelningumą.

{ "@context": "https://schema.org/", "@type": "WebPage", "speakable": { "@type": "SpeakableSpecification", "cssSelector": ["speakable-content"] }, "url": "https://www.loreal-paris.lt/investment-program" }

Miškų apsauga Kariba, Zimbabvė

Miškų ir laukinės gamtos apsauga bei gyvenimo kaita

Šis ambicingas Afrikos projektas, pradėtas 2011 m., užkirto kelią daugiau nei 3 milijonams tonų anglies dioksido kasmet patekti į atmosferą, sustabdydamas miškų naikinimą ir žemės degradaciją beveik 785 000 hektarų teritorijoje. Ūkiniai gyvūnai ir sodai taip pat padeda pagerinti vietos bendruomenių gyvenimo kokybę. Kaip vienas iš 70 projektų, kuriuos reikės patikrinti pagal papildomus CCB (Climate, Community and Biodiversity) standartus, Karibos projektas remia vietos gyventojus, kad jie galėtų naudotis medicinos priežiūros paslaugomis, švietimo ir mokymo programomis. Ypatingas dėmesys skiriamas moterų padėčiai. Pagerėjo 50 000 moterų gyvenimo kokybė, 53 000 moterų pasinaudojo geresnės kokybės medicinos pagalba, o mūsų mokymo programoje dalyvavo 13 000 moterų. Ateinančiais metais mes tęsime šias iniciatyvas, kad jose galėtų dalyvauti dar daugiau moterų.

{ "@context": "https://schema.org/", "@type": "WebPage", "speakable": { "@type": "SpeakableSpecification", "cssSelector": ["speakable-content"] }, "url": "https://www.loreal-paris.lt/investment-program" }
Kariba

Maži miškai, turintys didelį potencialą, JAV

Mažų miškų savininkų gyvenimo kokybės pagerinimas taikant anglies dioksido sekvestraciją

Šis novatoriškas projektas remia mažų miškų savininkus, kurie anksčiau neturėjo prieigos prie priemonių, informacijos ir finansavimo šių teritorijų tvariam valdymui. Pagal projektą šių plotų savininkai gavo paramą įgyvendinant tvarią praktiką savo žemėse, o tai padarė didelę įtaką klimatui kraštovaizdžio lygmeniu, išnaudojant visas anglies sekvestracijos galimybes.

{ "@context": "https://schema.org/", "@type": "WebPage", "speakable": { "@type": "SpeakableSpecification", "cssSelector": ["speakable-content"] }, "url": "https://www.loreal-paris.lt/investment-program" }

Mėlynoji anglis iš Mosquita, Hondūras

Unikalių mangrovių miškų apsauga ir parama vietos bendruomenėms

Mangrovės gali kaupti iki keturis kartus daugiau anglies dvideginio nei tipiški sausumos miškai. Tačiau 30-50% pasaulio mangrovių nustojo egzistuoti. Hondūras yra pirmoji vieta pasaulyje, kur panaudotas novatoriškas mėlynosios anglies projektas siekiant apsaugoti nuo naikinimo beveik 5000 hektarų mangrovių ir daugiau kaip 280 000 hektarų spygliuočių ir lapuočių miškų.

{ "@context": "https://schema.org/", "@type": "WebPage", "speakable": { "@type": "SpeakableSpecification", "cssSelector": ["speakable-content"] }, "url": "https://www.loreal-paris.lt/investment-program" }
Muskitia

Šios misijos tikslas yra remti moteris įvairiais būdais, įskaitant:

  • mokymo programas,

  • sertifikuotus kursus jaunimui ir moterims, vykdančioms savo ūkinę veiklą,

  • uraganų nusiaubtų kakavos plantacijų atkūrimą (plantacijose daugiausia dirba moterys) 

  • moterų ir vaikų teisių skatinimą ir apsaugą.

{ "@context": "https://schema.org/", "@type": "WebPage", "speakable": { "@type": "SpeakableSpecification", "cssSelector": ["speakable-content"] }, "url": "https://www.loreal-paris.lt/investment-program" }
{ "@context": "http://schema.org", "@type": "BreadcrumbList", "itemListElement": [ { "@type":"ListItem", "position": 1, "item": { "@id": "/", "name": "Namai" } } , { "@type":"ListItem", "position": 2, "item": { "@id": "https://www.loreal-paris.lt/investment-program", "name": "investment-program" } } ] }